1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]

Pilsētu skolu grupa
2016./2017. mācību gads
Reitings aprēķināts pēc DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS metodikas
GALĪGAIS REITINGDS

Skolas pa pilsētām / novadiem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Aizkraukles novada vidusskola Aizkrauklepils. sk.- 23 11-1 -990.75 523 1.291
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnepils. sk.- 19 --13 -551 299 1.672
 Balvu Valsts ģimnāzija Balvipils. sk.- 20 11-1 -990.5 298 1.510
 Balvu pamatskola Balvu novadspils. sk.- 29 --1- -220.5 162 0.617
 Bauskas 2.vidusskola Bauskapils. sk.- 37 -1-- -330.5 360 0.417
 Bauskas pilsētas pamatskola Bauskapils. sk.- 41 ---1 -110.5 163 0.307
 Bauskas sākumskola Bauskapils. sk.- 18 -1-2 -550.5 122 2.049
 Bauskas Valsts ģimnāzija Bauskapils. sk.- 17 --31 -771 336 2.083
 Cēsu 1.pamatskola Cēsispils. sk.- 39 ---1 -110.5 152 0.329
 Cēsu 2.pamatskola Cēsispils. sk.- 35 --1- -220.5 207 0.483
 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Cēsispils. sk.- 10 -11- -550.5 56 4.464
 Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 1 3111110 -8077**1 367 20.981
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 11 -32- -13130.75 221 4.412
 Cēsu Pilsētas vidusskola Cēsu novadspils. sk.- 42 --11 -330.5 542 0.277
 Dobeles 1.vidusskola Dobelepils. sk.- 45 ---1 -110.5 404 0.124
 Dobeles Valsts ģimnāzija Dobelepils. sk.- 13 1122 -14141 347 4.035
 Gulbenes 2.vidusskola Gulbenepils. sk.- 43 ---1 -110.5 343 0.146
 Gulbenes novada valsts ģimnāzija Gulbenepils. sk.- 6 12-1 -12121 183 6.557
 Gulbenes vidusskola Gulbenepils. sk.- 15 1--1 -660.75 153 2.941
 Krāslavas pamatskola Krāslavapils. sk.- 12 -121 -881 186 4.301
 Krāslavas Valsts ģimnāzija Krāslavapils. sk.- 9 -221 -11111 204 5.392
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavapils. sk.- 40 ---2 -220.5 316 0.316
 Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīgapils. sk.- 44 ---1 -110.5 389 0.129
 Limbažu novada ģimnāzija Limbažipils. sk.- 24 --12 -440.75 250 1.200
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzapils. sk.- 32 --11 -330.75 374 0.602
 Madonas Valsts ģimnāzija Madonapils. sk.- 5 2133 -22221 258 8.527
 Jaunogres vidusskola Ogrepils. sk.- 28 --12 -440.75 334 0.898
 Ogres 1.vidusskola Ogrepils. sk.- 30 --22 -660.75 732 0.615
 Ogres sākumskola Ogrepils. sk.- 22 --13 -550.5 188 1.330
 Ogres Valsts ģimnāzija Ogrepils. sk.- 14 1212 -15151 396 3.788
 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļipils. sk.- 4 -333 -18181 177 10.169
 Preiļu 1.pamatskola Preiļipils. sk.- 3 2241 -25251 241 10.373
 Saldus vidusskola Salduspils. sk.- 21 1-1- -770.75 376 1.396
 Laurenču sākumskola Siguldapils. sk.- a/k -11- -550.75 40 9.375
 Siguldas 1.pamatskola Siguldapils. sk.- 8 -23- -12121 215 5.581
 Siguldas pilsētas vidusskola Siguldapils. sk.- 16 -223 -13130.75 336 2.902
 Siguldas Valsts ģimnāzija Siguldapils. sk.- 2 7739 -71711 463 15.335
 Smiltenes vidusskola Smiltenepils. sk.- 33 --2- -440.75 511 0.587
 Talsu Kristīgā vidusskola Talsipils. sk.- 7 -22- -10101 153 6.536
 Talsu pamatskola Talsipils. sk.- 36 ---1 -110.5 113 0.442
 Talsu Valsts ģimnāzija Talsipils. sk.- 27 -11- -550.5 267 0.936
 Tukuma 2.pamatskola Tukumspils. sk.- 31 -1-- -330.5 248 0.605
 Tukuma 3.pamatskola Tukumspils. sk.- 34 ---1 -110.5 91 0.549
 Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukumspils. sk.- 38 --1- -220.5 271 0.369
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Valkapils. sk.- 25 -11- -550.75 342 1.096
 Ventspils 6.vidusskola Ventspilspils. sk.- 26 --21 -550.75 361 1.039

a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits.
** - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.


[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]