1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

2005./2006. mācību gada
visu skolu kopsavilkums

Skolas pa pilsētām / rajoniem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Aizkraukles novada ģimnāzija Aizkraukles rajonspils. sk.- 20 -2-4 -10101 550 1.818
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 64 ---3 -331 458 0.655
 Bebru pamatskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 30 -1-- -330.5 101 1.485
 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 39 -111 -661 513 1.170
 Jaunjelgavas vidusskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 48 1--- -550.5 259 0.965
 Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 107 ---1 -110.5 470 0.106
 Neretas vidusskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 98 ---1 -110.5 212 0.236
 Pļaviņu vidusskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 68 ---1 -110.5 83 0.602
 Valles vidusskola Aizkraukles rajonslauku sk.- 57 --1- -220.5 138 0.725
 Alūksnes pilsētas sākumskola Alūksnes rajonspils. sk.- 41 ---2 -220.5 233 0.429
 Alūksnes vidusskola Alūksnes rajonspils. sk.- 54 ---1 -110.5 323 0.155
 Bejas pamatskola Alūksnes rajonslauku sk.- 51 ---1 -110.5 57 0.877
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes rajonspils. sk.- 36 --12 -441 641 0.624
 Ilzenes pamatskola Alūksnes rajonslauku sk.- 27 ---1 -110.5 33 1.515
 Liepnas vidusskola Alūksnes rajonslauku sk.- 80 ---1 -110.5 115 0.435
 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola Alūksnes rajonslauku sk.- 88 ---1 -110.5 160 0.313
 Veclaicenes pamatskola Alūksnes rajonslauku sk.- 17 --1- -220.5 42 2.381
 Zeltiņu pamatskola Alūksnes rajonslauku sk.- 25 ---1 -110.5 30 1.667
 Ziemeru pamatskola Alūksnes rajonslauku sk.- 58 ---1 -110.5 69 0.725
 Baltinavas vidusskola Balvu rajonslauku sk.- 91 ---1 -110.5 176 0.284
 Balvu amatniecības vidusskola Balvu rajonspils. sk.- 58 ---1 -110.5 386 0.130
 Balvu pamatskola Balvu rajonspils. sk.- 44 ---1 -110.5 154 0.325
 Balvu pilsētas ģimnāzija Balvu rajonspils. sk.- 16 -212 -10101 448 2.232
 Balvu vidusskola Balvu rajonspils. sk.- 45 ---1 -110.5 154 0.325
 Briežuciema pamatskola Balvu rajonslauku sk.- 14 -1-- -330.5 49 3.061
 Rekavas vidusskola Balvu rajonslauku sk.- 89 ---1 -110.5 170 0.294
 Rugāju vidusskola Balvu rajonslauku sk.- 94 ---1 -110.5 186 0.269
 Tilžas vidusskola Balvu rajonslauku sk.- 95 ---1 -110.5 194 0.258
 Bauskas 1.vidusskola Bauskas rajonspils. sk.- 53 -1-- -330.5 771 0.195
 Bauskas pilsētas 2.vidusskola Bauskas rajonspils. sk.- 61 ---1 -110.5 439 0.114
 Bauskas pilsētas pamatskola Bauskas rajonspils. sk.- 33 -1-1 -440.5 299 0.669
 Iecavas vidusskola Bauskas rajonslauku sk.- 20 -128 -15151 750 2.000
 Īslīces vidusskola Bauskas rajonslauku sk.- 56 --11 -330.75 307 0.733
 Misas vidusskola Bauskas rajonslauku sk.- 97 ---1 -110.5 204 0.245
 Skaistkalnes vidusskola Bauskas rajonslauku sk.- 52 --11 -330.5 184 0.815
 Uzvaras vidusskola Bauskas rajonslauku sk.- 21 -1-2 -551 259 1.931
 Vecsaules pamatskola Bauskas rajonslauku sk.- 66 ---1 -110.5 79 0.633
 Cēsu 1.pamatskola Cēsu rajonspils. sk.- 32 -1-- -330.5 224 0.670
 Cēsu 2.vidusskola Cēsu rajonspils. sk.- 42 --1- -220.5 286 0.350
 Cēsu pilsētas ģimnāzija Cēsu rajonspils. sk.- 3 5359 -53531 516 10.271
 Cēsu pilsētas pamatskola Cēsu rajonspils. sk.- 13 -3-6 -15151 541 2.773
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu rajonspils. sk.- 1 25710 -49491 408 12.010
 Inešu pamatskola Cēsu rajonslauku sk.- 67 ---1 -110.5 79 0.633
 Jaunpiebalgas vidusskola Cēsu rajonslauku sk.- 47 1--- -550.5 250 1.000
 Līgatnes vidusskola Cēsu rajonslauku sk.- 23 1--- -550.5 149 1.678
 Priekuļu vidusskola Cēsu rajonslauku sk.- 106 ---1 -110.5 462 0.108
 Vecpiebalgas vidusskola Cēsu rajonslauku sk.- 13 -311 -12121 350 3.429
 Daugavpils 10.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 65 1--4 -990.75 854 0.790
 Daugavpils 12.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 47 11-1 -991 634 1.420
 Daugavpils 15.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 55 -124 -11110.75 746 1.106
 Daugavpils 16.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 101 --1- -220.5 605 0.165
 Daugavpils 3.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 83 ---3 -330.75 628 0.358
 Daugavpils 5.pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 88 --1- -220.5 404 0.248
 Daugavpils 9.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 12 2236 -28281 503 5.567
 Daugavpils Krievu vidusskola - licejs DaugavpilsR.pils. sk.- 2 7121115 -10874**1 359 20.613
 Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 41 -119 -14141 822 1.703
 Daugavpils Saskaņas pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 10 3186 -4033**0.5 257 6.420
 Daugavpils Valsts ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 9 1258 -29291 439 6.606
 J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 71 1--1 -660.5 520 0.577
 Ilūkstes 1.vidusskola Daugavpils rajonslauku sk.- 104 ---1 -110.5 416 0.120
 Salienas vidusskola Daugavpils rajonslauku sk.- 46 -1-- -330.5 147 1.020
 Špoģu vidusskola Daugavpils rajonslauku sk.- 96 --1- -220.5 389 0.257
 Zemgales vidusskola Daugavpils rajonslauku sk.- 65 -1-- -330.5 231 0.649
 Auces vidusskola Dobeles rajonslauku sk.- 19 2--2 -12121 536 2.239
 Dobeles Valsts ģimnāzija Dobeles rajonspils. sk.- 4 14814 -47471 532 8.835
 Gulbenes 2.vidusskola Gulbenes rajonspils. sk.- 50 ---2 -220.5 462 0.216
 Gulbenes Bērzu pamatskola Gulbenes rajonslauku sk.- 8 1-12 -990.5 118 3.814
 Gulbenes ģimnāzija Gulbenes rajonspils. sk.- 21 --23 -771 424 1.651
 Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola Gulbenes rajonslauku sk.- 15 --14 -660.75 150 3.000
 Lizuma vidusskola Gulbenes rajonslauku sk.- 62 -1-- -330.5 215 0.698
 Stāķu pamatskola Gulbenes rajonslauku sk.- 75 ---1 -110.5 97 0.515
 Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpils rajonspils. sk.- 17 21-3 -16161 731 2.189
 Jēkabpils 3.vidusskola Jēkabpils rajonspils. sk.- 38 ---4 -441 685 0.584
 Jēkabpils pamatskola Jēkabpils rajonslauku sk.- 72 ---3 -330.5 270 0.556
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija Jēkabpils rajonspils. sk.- 11 1317 -23231 812 2.833
 Rubenes pamatskola Jēkabpils rajonslauku sk.- 53 ---1 -110.5 62 0.806
 Salas vidusskola Jēkabpils rajonslauku sk.- 54 --11 -330.75 285 0.789
 Viesītes vidusskola Jēkabpils rajonslauku sk.- 59 1--- -550.5 350 0.714
 Vīpes pamatskola Jēkabpils rajonslauku sk.- 31 --1- -220.5 69 1.449
 Zasas vidusskola Jēkabpils rajonslauku sk.- 87 ---1 -110.5 151 0.331
 Jelgavas 1.ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 69 -2-1 -771 1086 0.645
 Jelgavas 2.pamatskola JelgavaR.pils. sk.- 33 1-21 -10101 476 2.101
 Jelgavas 3.pamatskola JelgavaR.pils. sk.- 40 11-- -880.75 350 1.714
 Jelgavas 4.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 116 ---1 -110.5 844 0.059
 Jelgavas 5.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 54 1--2 -771 607 1.153
 Jelgavas 6.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 73 -1-1 -440.75 552 0.543
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 4 6643 -59591 480 12.292
 Jelgavas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 28 2222 -22221 934 2.355
 Kalnciema pilsētas vidusskola Jelgavas rajonslauku sk.- 22 1--- -550.5 147 1.701
 Kalnciema vidusskola Jelgavas rajonslauku sk.- 92 ---1 -110.5 179 0.279
 Līvbērzes vidusskola Jelgavas rajonslauku sk.- 86 ---1 -110.5 150 0.333
 Jūrmalas 1.ģimnāzija JūrmalaR.pils. sk.- 25 2--7 -17171 635 2.677
 Jūrmalas Alternatīvā skola JūrmalaR.pils. sk.- 30 ---3 -330.5 69 2.174
 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 64 -1-2 -551 605 0.826
 Majoru pamatskola JūrmalaR.pils. sk.- 103 ---1 -110.5 310 0.161
 Pumpuru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 32 -124 -11111 514 2.140
 Slokas pamatskola JūrmalaR.pils. sk.- 105 ---1 -110.5 323 0.155
 Andrupenes pamatskola Krāslavas rajonslauku sk.- 43 --1- -220.5 91 1.099
 Ezernieku vidusskola Krāslavas rajonslauku sk.- 83 ---1 -110.5 133 0.376
 Krāslavas ģimnāzija Krāslavas rajonspils. sk.- 5 3235 -32321 387 8.269
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavas rajonspils. sk.- 26 --24 -881 568 1.408
 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola Kuldīgas rajonspils. sk.- 49 ---1 -110.5 185 0.270
 Skrundas 1.vidusskola Kuldīgas rajonslauku sk.- 71 --11 -330.75 404 0.557
 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Kuldīgas rajonspils. sk.- 29 -1-2 -551 450 1.111
 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vsk. LiepājaR.pils. sk.- 62 11-2 -10101 1189 0.841
 J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 70 -1-2 -550.75 649 0.578
 Liepājas 1.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 50 1-23 -12121 883 1.359
 Liepājas 15.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 95 ---2 -220.75 696 0.216
 Liepājas 7.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 110 ---1 -110.5 570 0.088
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 81 --11 -330.75 624 0.361
 Liepājas pilsētas 11.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 39 -111 -661 347 1.729
 Liepājas pilsētas 12.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 18 3115 -25251 617 4.052
 Liepājas Raiņa 6.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 42 -223 -13131 787 1.652
 A.Spāģa Dunalkas pamatskola Liepājas rajonslauku sk.- 6 1--- -550.5 61 4.098
 Aizputes vidusskola Liepājas rajonslauku sk.- 42 11-1 -990.75 612 1.103
 Apriķu pamatskola Liepājas rajonslauku sk.- 7 1--- -550.5 65 3.846
 Grobiņas vidusskola Liepājas rajonslauku sk.- 79 ---3 -330.75 505 0.446
 Māteru Jura Kazdangas pamatskola Liepājas rajonslauku sk.- 4 -1-3 -660.75 81 5.556
 Nīcas vidusskola Liepājas rajonslauku sk.- 63 -1-- -330.5 226 0.664
 Pāvilostas vidusskola Liepājas rajonslauku sk.- 73 --1- -220.5 180 0.556
 Sikšņu pamatskola Liepājas rajonslauku sk.- 2 -2-- -660.75 66 6.818
 Alojas Ausekļa vidusskola Limbažu rajonslauku sk.- 55 --11 -330.75 285 0.789
 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Limbažu rajonslauku sk.- 84 ---1 -110.5 135 0.370
 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola Limbažu rajonslauku sk.- 85 ---1 -110.5 143 0.350
 Limbažu 1.vidusskola Limbažu rajonspils. sk.- 22 -2-1 -771 470 1.489
 Limbažu 3.vidusskola Limbažu rajonspils. sk.- 31 --22 -661 631 0.951
 Limbažu vakara vidusskola Limbažu rajonspils. sk.- 14 1--- -550.5 100 2.500
 Salacgrīvas vidusskola Limbažu rajonslauku sk.- 77 --11 -330.75 456 0.493
 Kārsavas vidusskola Ludzas rajonslauku sk.- 40 -11- -550.75 322 1.165
 Ludzas 2.vidusskola Ludzas rajonspils. sk.- 62 ---1 -110.5 474 0.105
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajonspils. sk.- 46 ---3 -330.75 695 0.324
 Vītolu pamatskola Ludzas rajonslauku sk.- 34 ---1 -110.5 36 1.389
 Zilupes vidusskola Ludzas rajonslauku sk.- 101 ---1 -110.5 312 0.160
 Bērzaunes pamatskola Madonas rajonslauku sk.- 78 ---1 -110.5 108 0.463
 Kusas pamatskola Madonas rajonslauku sk.- 69 ---1 -110.5 84 0.595
 Ļaudonas vidusskola Madonas rajonslauku sk.- 28 1--- -550.5 167 1.497
 Madonas pilsētas 1.vidusskola Madonas rajonspils. sk.- 28 1-12 -991 773 1.164
 Madonas Valsts ģimnāzija Madonas rajonspils. sk.- 2 5226 -41411 384 10.677
 Jaunogres vidusskola Ogres rajonspils. sk.- 43 -1-- -330.5 433 0.346
 Jumpravas vidusskola Ogres rajonslauku sk.- 74 --1- -220.5 192 0.521
 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ogres rajonslauku sk.- 29 --3- -661 402 1.493
 Ogres 1.vidusskola Ogres rajonspils. sk.- 25 -133 -12121 836 1.435
 Ogres ģimnāzija Ogres rajonspils. sk.- 19 1113 -13131 648 2.006
 Ogres pamatskola Ogres rajonspils. sk.- 34 --11 -330.5 225 0.667
 Ogresgala pamatskola Ogres rajonslauku sk.- 81 ---1 -110.5 119 0.420
 Tomes pamatskola Ogres rajonslauku sk.- 41 ---1 -110.5 43 1.163
 Jaunsilavas pamatskola Preiļu rajonslauku sk.- 1 1--2 -770.75 74 7.095
 Līvānu 1.vidusskola Preiļu rajonslauku sk.- 50 ---6 -661 664 0.904
 Līvānu 2.vidusskola Preiļu rajonslauku sk.- 99 ---1 -110.5 285 0.175
 Preiļu 1.pamatskola Preiļu rajonspils. sk.- 23 --32 -881 544 1.471
 Preiļu 2.vidusskola Preiļu rajonspils. sk.- 30 -1-1 -440.75 278 1.079
 Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļu rajonspils. sk.- 7 1515 -27271 353 7.649
 Rudzātu vidusskola Preiļu rajonslauku sk.- 18 --22 -660.5 132 2.273
 Salas pamatskola Preiļu rajonslauku sk.- 5 -1-1 -440.5 45 4.444
 Sutru pamatskola Preiļu rajonslauku sk.- 12 -1-1 -440.5 58 3.448
 Vārkavas vidusskola Preiļu rajonslauku sk.- 16 -11- -550.75 133 2.820
 Rēzeknes 1.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 96 ---2 -220.75 705 0.213
 Rēzeknes 2.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 31 -133 -12121 555 2.162
 Rēzeknes 3.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 102 ---1 -110.5 309 0.162
 Rēzeknes 5.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 43 11-3 -11111 692 1.590
 Rēzeknes 6.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 86 -1-- -330.5 468 0.321
 Rēzeknes ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 26 -311 -12121 477 2.516
 Rēzeknes poļu vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 35 -2-2 -880.75 310 1.935
 Ilzeskalna pamatskola Rēzeknes rajonslauku sk.- 49 ---1 -110.5 52 0.962
 Maltas 1.vidusskola Rēzeknes rajonslauku sk.- 11 -221 -11111 300 3.667
 Viļānu vidusskola Rēzeknes rajonslauku sk.- 35 11-2 -10100.75 543 1.381
 Natālijas Draudziņas ģimnāzija Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 75 -1-2 -551 962 0.520
 Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- a/k --1- -220.5 67 1.493
 Rīgas 22.vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 48 -1-3 -661 426 1.408
 Rīgas 3.vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 45 13-3 -17170.75 883 1.444
 Rīgas 40.vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 5 28118 -64641 719 8.901
 Rīgas 99.vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 107 ---1 -110.5 390 0.128
 Rīgas Centra humanitārā vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 90 -1-- -330.5 619 0.242
 Rīgas Ļ.Tolstoja krievu vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 93 ---1 -110.5 222 0.225
 Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 57 ---4 -440.75 315 0.952
 Rīgas Valda Zālīša pamatskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 46 --21 -550.5 175 1.429
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 1 25455156 -418254**1 948 26.793
 Āgenskalna ģimnāzija Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 89 -1-- -330.5 614 0.244
 Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 7 -232 -14141 204 6.863
 Rīgas 34.vidusskola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 22 2216 -24241 748 3.209
 Rīgas 41.vidusskola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 94 ---2 -220.5 461 0.217
 Rīgas 96.vidusskola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 104 --1- -220.5 644 0.155
 Rīgas Doma kora skola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 38 -1-- -330.5 82 1.829
 Rīgas Imantas vidusskola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 74 -11- -550.75 709 0.529
 Rīgas Ostvalda vidusskola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 24 1212 -15151 558 2.688
 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 98 ---1 -110.5 247 0.202
 Privātā pamatskola "Maksima" Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- a/k -1-- -330.5 43 3.488
 Rīgas 25.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 36 12-4 -15151 787 1.906
 Rīgas 51.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 67 -1-1 -440.75 450 0.667
 Rīgas 6.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 114 ---1 -110.5 712 0.070
 Rīgas 62.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 87 --11 -330.5 496 0.302
 Rīgas 65.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 20 1212 -15151 401 3.741
 Rīgas 75.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 113 ---1 -110.5 645 0.078
 Rīgas 88.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 72 1-11 -880.75 1041 0.576
 Rīgas 90.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 109 ---1 -110.5 508 0.098
 Rīgas 92.vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 27 3124 -26261 1084 2.399
 Rīgas ģimnāzija "Maksima" Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- a/k --1- -220.5 48 2.083
 Rīgas komercģimnāzija Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 44 --15 -771 470 1.489
 Rīgas Pļavnieku sākumskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 49 -1-- -330.5 110 1.364
 Rīgas Universālā vidusskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 76 -11- -550.75 771 0.486
 Rīgas 20.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 85 ---1 -110.5 155 0.323
 Rīgas 21.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 108 ---1 -110.5 409 0.122
 Rīgas 45.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 111 ---1 -110.5 597 0.084
 Rīgas 49.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 51 -3-2 -11110.75 613 1.346
 Rīgas 60.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 78 --11 -330.75 557 0.404
 Rīgas 63.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 63 -1-2 -550.75 450 0.833
 Rīgas 64.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 6 6324 -47471 676 6.953
 Rīgas 80.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 79 ---2 -220.75 392 0.383
 Rīgas 84.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 77 -111 -660.5 659 0.455
 Rīgas 85.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 60 11-- -880.5 449 0.891
 Rīgas Franču licejs Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 3 717818 -1201201 622 19.293
 Rīgas Hanzas vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 80 ---3 -331 831 0.361
 Rīgas Herdera vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 17 121- -13131 315 4.127
 Rīgas Juglas vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 68 -2-- -660.75 696 0.647
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 11 5328 -46461 823 5.589
 Rīgas Purvciema vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 29 1146 -22221 977 2.252
 Rīgas Teikas vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 61 --21 -551 592 0.845
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 14 3714 -42421 805 5.217
 Rīgas 47.vidusskola Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 115 ---1 -110.5 744 0.067
 Rīgas 5.pamatskola Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 99 ---1 -110.5 265 0.189
 Rīgas 61.vidusskola Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 58 -112 -770.75 558 0.941
 Rīgas 95.vidusskola Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 82 --11 -330.75 625 0.360
 Rīgas Angļu ģimnāzija Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 34 31-- -18181 884 2.036
 Rīgas Mūzikas internātvidusskola Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 92 ---1 -110.5 218 0.229
 Rīgas Pārdaugavas pamatskola Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 56 -1-- -330.5 157 0.955
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 19 2546 -39391 975 4.000
 Ziemeļvalstu ģimnāzija Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 52 11-5 -13131 978 1.329
 Puškina licejs Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 8 1667 -42421 613 6.852
 Rīgas 10.vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 21 2125 -22221 665 3.308
 Rīgas 13.vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 16 1252 -23231 543 4.236
 Rīgas 2.vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 23 1249 -28281 873 3.207
 Rīgas 31.vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 100 --1- -220.5 569 0.176
 Rīgas 37.vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 66 -1-- -330.5 190 0.789
 Rīgas 46.vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 37 12-- -11111 585 1.880
 Rīgas Kultūru vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 106 ---1 -110.5 373 0.134
 Rīgas Rīnūžu ģimnāzija Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 15 2514 -31311 596 5.201
 Baldones vidusskola Rīgas rajonslauku sk.- 103 ---1 -110.5 397 0.126
 Carnikavas pamatskola Rīgas rajonslauku sk.- 90 ---1 -110.5 175 0.286
 Mālpils vidusskola Rīgas rajonslauku sk.- 100 ---1 -110.5 285 0.175
 Olaines 1.vidusskola Rīgas rajonslauku sk.- 108 ---1 -110.5 506 0.099
 Salaspils 1.vidusskola Rīgas rajonslauku sk.- 109 ---1 -110.5 537 0.093
 Saulkrastu vidusskola Rīgas rajonslauku sk.- 36 11-- -880.5 298 1.342
 Siguldas 1.pamatskola Rīgas rajonspils. sk.- 48 --1- -220.5 333 0.300
 Siguldas 2.vidusskola Rīgas rajonspils. sk.- 40 -1-- -330.5 313 0.479
 Siguldas 3.pamatskola Rīgas rajonspils. sk.- 52 ---1 -110.5 249 0.201
 Siguldas Valsts ģimnāzija Rīgas rajonspils. sk.- 6 53312 -52521 650 8.000
 Ulbrokas vidusskola Rīgas rajonslauku sk.- 102 ---1 -110.5 313 0.160
 Zvejniekciema vidusskola Rīgas rajonslauku sk.- 24 -21- -880.75 359 1.671
 Brocēnu vidusskola Saldus rajonslauku sk.- 45 1--2 -770.75 506 1.038
 Druvas vidusskola Saldus rajonslauku sk.- 32 -111 -661 420 1.429
 Ezeres vidusskola Saldus rajonslauku sk.- 44 -1-- -330.5 143 1.049
 Saldus pilsētas 2.vidusskola Saldus rajonspils. sk.- 51 --1- -220.5 468 0.214
 Saldus pilsētas ģimnāzija Saldus rajonspils. sk.- 47 ---2 -220.75 465 0.323
 Dundagas vidusskola Talsu rajonslauku sk.- 105 ---1 -110.5 423 0.118
 Pastendes pamatskola Talsu rajonslauku sk.- 76 ---1 -110.5 99 0.505
 Talsu 2.vidusskola Talsu rajonspils. sk.- 27 1132 -16160.75 880 1.364
 Talsu Kristīgā vidusskola Talsu rajonspils. sk.- 15 -1-1 -440.75 127 2.362
 Talsu Valsts ģimnāzija Talsu rajonspils. sk.- 10 3112 -22221 482 4.564
 Vandzenes vidusskola Talsu rajonslauku sk.- 93 ---1 -110.5 182 0.275
 Engures vidusskola Tukuma rajonslauku sk.- 82 --1- -220.5 262 0.382
 Kandavas internātvidusskola Tukuma rajonslauku sk.- 38 ---6 -660.75 365 1.233
 Tukuma 2.pamatskola Tukuma rajonspils. sk.- 35 ---2 -220.5 160 0.625
 Tukuma 2.vidusskola Tukuma rajonspils. sk.- 60 ---2 -220.5 851 0.118
 Tukuma 3.vidusskola Tukuma rajonspils. sk.- 39 --1- -220.5 172 0.581
 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola Tukuma rajonspils. sk.- 55 ---1 -110.5 325 0.154
 Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukuma rajonspils. sk.- 9 3434 -37371 541 6.839
 Zantes pamatskola Tukuma rajonslauku sk.- 9 --11 -330.75 59 3.814
 Bilskas pamatskola Valkas rajonslauku sk.- 70 ---1 -110.5 87 0.575
 Blomes pamatskola Valkas rajonslauku sk.- 61 ---1 -110.5 71 0.704
 Smiltenes ģimnāzija Valkas rajonspils. sk.- 37 --13 -550.75 616 0.609
 Strenču vidusskola Valkas rajonslauku sk.- 10 11-2 -10100.75 200 3.750
 Valkas ģimnāzija Valkas rajonspils. sk.- 12 --18 -10101 358 2.793
 Valkas pamatskola Valkas rajonspils. sk.- 59 ---1 -110.5 395 0.127
 Mazsalacas vidusskola Valmieras rajonslauku sk.- 3 2152 -25251 417 5.995
 Naukšēnu vidusskola Valmieras rajonslauku sk.- 26 1-2- -990.5 278 1.619
 Rūjienas vidusskola Valmieras rajonslauku sk.- 33 1-2- -990.75 479 1.409
 Valmieras 2.vidusskola Valmieras rajonspils. sk.- 57 ---1 -110.5 381 0.131
 Valmieras 5.vidusskola Valmieras rajonspils. sk.- 56 --1- -220.5 663 0.151
 Valmieras pamatskola Valmieras rajonspils. sk.- 18 1-11 -880.5 196 2.041
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Valmieras rajonspils. sk.- 24 11-5 -13131 904 1.438
 Valmieras Valsts ģimnāzija Valmieras rajonspils. sk.- 8 4634 -48481 701 6.847
 Ventspils 1.ģimnāzija VentspilsR.pils. sk.- 13 2154 -27271 510 5.294
 Ventspils 2.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 53 -1-3 -661 477 1.258
 Ventspils 3.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 84 ---2 -220.75 460 0.326
 Ventspils 4.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 112 ---1 -110.5 619 0.081
 Ventspils 5.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 91 --1- -220.5 432 0.231
 Ventspils 6.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 97 ---2 -220.75 737 0.204
 Popes pamatskola Ventspils rajonslauku sk.- 60 ---1 -110.5 71 0.704
 Ugāles vidusskola Ventspils rajonslauku sk.- 37 --22 -660.5 232 1.293